Wycinkę drzew prowadzimy na terenach własnych gospodarstw leśnych położonych na dalekiej Syberii. Pozwala to na kontrolowanie jakości na każdym etapie - od przygotowania tarcicy po struganie produktu końcowego. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie drewno Modrzewia Syberyjskiego.